AFM GRATA CONSTRUCTION Penghargaan Kepada Syarikat

– Certificate of Achievement (3-STAR)
– Ruj: SC065502, bth 08 Mei 2018

– Ruj: MRT-G1-G4-SBK-LET-011322, bth 13 November 2018

– Ruj: IKIM UPP.400-14/15 (T02/2016), bth 22 Februari 2017

– Ruj: JPNWP.400-21/1/8(47), bth 16 Oktober 2018


– Ruj: (7)dlm.PAR.9/PM/BFSL/SH/AWAM Jld.4, bth 18 Januari 2021

AFM GRATA CONSTRUCTION Sijil Penghargaan Syarikat

AFM GRATA CONSTRUCTION Surat Penghargaan Syarikat